William Edwards                    Senior Risk Executive

williame@brunelpi.co.uk       0117 456 6653

 

Matthew Golightly                Claims & Technical Manager/Associate Director

matthewg@brunelpi.co.uk   0117 325 3260

 

Clarisse Decano                    Claims & Technical Manager/Associate Director

Clarisse@brunelpi.co.uk      0117 325 0965

 

James Burgoyne                   Claims & Technical Director

jamesb@brunelpi.co.uk        0117 325 0954

 

Laurence Paddock                 Senior Risk Executive

laurencep@brunelpi.co.uk    0117 325 7952